publicatiesjpg

De vraag naar studentenhuisvesting

Door Co Poulus, Maarten Vijncke

Download deze publicatie Gepubliceerd op 28 maart 2014

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs Het kabinet overweegt twee maatregelen voor het Hoger onderwijs: (1) invoering van een sociaal leenstelsel voor zowel de bachelorfase als de masterfase en (2) de afschaffing van de OV studentenkaart. Wat het effect van deze maatregelen op studentenaantallen en het gedrag van studenten zou kunnen zijn, wordt hier globaal in beeld gebracht op basis van een enquête onder studenten. Deze enquête is uitgezet onder studenten die eerder in 2013 meegedaan hebben aan de Landelijke Kences Monitor Studentenhuisvesting. Aan die landelijke monitor hebben in totaal 30.000 studenten meegedaan. Ongeveer de helft van deze respondenten gaf aan benaderbaar te zijn voor vervolg onderzoek. Deze 15.000 studenten zijn begin september benaderd met een nieuwe vragenlijst. Ruim 6000 studenten hebben op dat verzoek positief gereageerd. Op basis van die 6000 ingevulde vragenlijsten wordt hier gerapporteerd. Aan de studenten is de navolgende introductie meegegeven: “We willen je graag een aantal vragen stellen over de keuzes die jij gemaakt zou hebben indien deze maatregelen al ingevoerd zouden zijn. Je wordt gevraagd aan te geven of je in dat geval andere keuzes zou maken of gemaakt zou hebben.”

Meer weten?

Neem contact op met René van Hulle 015-27 99 323