publicatiesjpg

Effecten van beleid van verhuurders onderzocht

Door Co Poulus, Bob Ferment, Gerard van Leeuwen

Download deze publicatie Gepubliceerd op 18 maart 2015

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Deze gevoeligheidsanalyse geeft inzicht in de invloed van macro-economische factoren (economische groei, rente) en beleid van verhuurders (huurbeleid, investeringen, onderhoud en beheerkosten) op de financiële positie van corporaties en de betaalbaarheid van huurwoningen.

Als startpunt voor de berekeningen is een toekomstbeeld geformuleerd met een trendmatig voortzetting van de demografische en economische groei. Binnen dit Trend-scenario zijn er twee gedragsvarianten die verschillen in mate van huurverhoging en twee gedragsvarianten die verschillen in mate van kostenreductie en mogelijke extra verkoop van woningen. Deze varianten   zijn onderling gecombineerd zodat er totaal vier gedragsvarianten resulteren. De uitkomsten laten zien hoe de huren, de woonlasten etc. zich ontwikkelen gegeven dit meest voor de hand liggende macro-economisch scenario.

Daarna wordt verkend in welke mate de corporaties met aanvullende maatregelen invloed kunnen uitoefenen op hun financiële positie. Daar worden berekeningen gepresenteerd die aangeven wat het effect is van extra woningbouw, extra woningverkopen, verder terugdringen van kosten en minder onrendabel investeren. Verder wordt verkend welke bandbreedte er bij deze cijfers denkbaar is wanneer rekening wordt gehouden met alternatieve toekomstbeelden. Er is een scenario uitgewerkt met meer inkomensgroei en met minder inkomensgroei. Door de met elkaar corresponderende gedragsvarianten te vergelijken wordt duidelijk hoeveel er zou kunnen veranderen in de huren, de woonlasten e.d. door een andere inkomensgroei. Ook is berekend wat er zou kunnen veranderen door een andere rente stand.

Meer weten?

Neem contact op met Berry Blijie 015-27 99 331