publicatiesjpg

Eindrapport Kwantitatieve analyse

Door Harry Post (TNO), Co Poulus (ABF), Jaap van Galen (ABF), Willeke van Staalduinen (TNO)

Download deze publicatie Gepubliceerd op 06 maart 2013

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

De Woonvisie van minister Donner agendeert het thema vergrijzing en schetst de beleidsinzet op dit thema. In de Woonvisie kondigt de minister aan de gevolgen van de vergrijzing voor het wonen nader in kaart te zullen brengen in een verkenning vergrijzing en wonen met zorg. Deze verkenning zal zich concentreren op ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van wonen met zorg. Er zijn met name veel vragen omtrent de toenemende vraag naar zorg van zelfstandig wonende ouderen en over de beleidsveranderingen in het domein van de zorg en hun doorwerking op de woningmarkt. Ook het verhuisgedrag van deze groep woonconsumenten en de daarmee samenhangende dynamiek op de woningmarkt zijn van belang.

Aan deze verkenning heeft ABF samen met TNO een bijdrage geleverd door een kwantitatieve analyse uit te voeren waarmee een beeld geschetst wordt van: trends, trendbreuken, wensen van ouderen, gedrag van ouderen en knelpunten voor ouderen op het gebied van wonen en zorg. Hierbij is met name gebruik gemaakt van de reeks van Woningbehoefte- respectievelijk Woononderzoeken Nederland over de jaren 2002-2009.

Meer weten?

Neem contact op met Berry Blijie 015-27 99 331