publicatiesjpg

Evaluatie beoordeling juistheid geregistreerde objectkenmerken

Door drs. L.M.G. Groenemeijer, dr. ir. drs. W.J.M. Philipsen

Gepubliceerd op 20 december 2013

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

In opdracht van de Waarderingskamer heeft ABF Research de wijze waarop de Waarderingskamer de juistheid van de in WOZ-administraties geregistreerde objectkenmerken beoordeelt aan een evaluatie onderworpen. Met deze evaluatie heeft de Waarderingskamer tot doel om inzicht te krijgen in:

  • de mate waarin de resultaten van het Beoordelingsprotocol objectkenmerken juist en betrouwbaar zijn, zodat zowel de gemeente als de Waarderingskamer het oordeel over de kwaliteit van de geregistreerde objectkenmerken kan baseren op onderzoek aan de hand van dit protocol;
  • de mate waarin de werkwijze van de onderzoekers van de Waarderingskamer, indien de gemeente zelf geen gebruik maakt van het beoordelingsprotocol, leidt tot resultaten die juist en betrouwbaar zijn;
  • de mate waarin de beoordeling van de juistheid van de geregistreerde objectkenmerken bijdraagt aan de verbetering ervan bij de onderzochte gemeenten.

Meer weten?

Neem contact op met Leon Groenemeijer 015-27 99 340