publicatiesjpg

Fortuna en het Piramidemodel - Transparantie in cijfers

Door Wim Faessen, Jaap van Galen, Judith Willems en Co Poulus

Download deze publicatie Gepubliceerd op 23 juli 2015

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Vergrijzing en het toenemende aantal zorgvragers vormen een actueel beleidsthema. Daarbinnen is ook de huidige en toekomstige woonvraag van de vergrijzende bevolking een belangrijk aandachtpunt. Fortuna en het Piramidemodel richten zich op deze vraag naar wonen met zorg en de vraag naar geschikte huisvesting voor huishoudens met mobiliteitsbeperkingen.

Voor beide modellen vormt het Primos-model de basis. Primos is het meest bekende prognosemodel van ABF Research. Het Primos-model is in ons land al jaren de standaard voor demografische prognoses op laag schaalniveau. Gezondheid, beperkingen en de daaruit voortvloeiende vraag naar wonen met zorg of fysieke woonkwaliteit hangen voor een belangrijk gedeelte samen met de vergrijzing en andere demografische ontwikkelingen.

Ook Fortuna en het Piramidemodel zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot een standaard. Tal van organisaties, zoals rijksoverheid, gemeenten, corporaties en zorgorganisaties, maken gebruik van de jaarlijkse prognoses van Fortuna en het Piramidemodel.

Het intensieve gebruik door een veelheid aan organisaties heeft bijgedragen aan de bekendheid van deze modellen. Om gebruikers adequate informatie te kunnen leveren is duidelijkheid omtrent de gebruikte uitgangspunten, de gemaakte prognoses, en de geschetste opgave onmisbaar. Onbekendheid met de werking van de modellen kan tot misverstanden leiden.

Vandaar dat het hoog tijd werd om voor Fortuna en het Piramidemodel deze publicatie uit te geven. Hierin wordt een poging gedaan in simpele bewoordingen het model toe te lichten, zodat de uitkomsten van het model voor iedereen (nog) transparanter worden.

Meer weten?

Neem contact op met Judith Willems 015-27 99 343