publicatiesjpg

Herziening MIT

Door Jaap van Galen, Wim Faessen

Download deze publicatie Gepubliceerd op 06 juni 2014

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Medio 2013 is een drieluik van onderzoeken gestart met als doel te komen tot een herziening van de Monitor Investeren voor de Toekomst (MIT).

De MIT geeft periodiek een beeld van de voortgang en de opgave op het gebied van de ouderenhuisvesting. Daarbij ligt het accent op twee typen woningen: voor ouderen geschikte woningen en verzorgd wonen. In de meest recente MIT (2012) is een prognose voor de woningbehoefte aan deze woonvormen gemaakt voor de periode 2012 tot 2021. De monitor voorziet voor de eerste jaren na 2012 een sterk groeiende behoefte aan verzorgd wonen. Dit is een gevolg van het huidige extramuraliseringsbeleid waarin de instroom van lagere zorgzwaartepakketten (ZZP’s) in verzorgings- en verpleeghuizen wordt beperkt.

Naar schatting zullen op genoemde termijn circa 50 tot 60 duizend ouderen, die qua beperkingen vergelijkbaar zijn met de huidige intramurale cliënten in de betrokken zorgzwaartepakketten, niet langer toegelaten worden tot een intramurale instelling. Bij eerdere MITramingen is de aanname gebruikt dat 64 procent van deze ‘geëxtramuraliseerde’ ouderen naar verzorgd wonen zal vragen. Dit percentage van 64 volgt uit de veronderstelling dat 80 procent van de geëxtramuraliseerde ouderen al woont of wil wonen in een geschikte woning, en dat 80 procent daarvan vraagt naar ‘verzorgd wonen’. Empirische onderbouwing voor deze aanname ontbreekt.

Hoofdvraag is naar welke type woning de ‘doelgroep extramuralisering’ zal gaan vragen, de zogenaamde kwalitatieve vraag. Hierbij maken we een onderscheid in de ‘noodzakelijke’ en ‘vrijwillige’ vraag.

Meer weten?

Neem contact op met Jaap van Galen 015-27 99 318