publicatiesjpg

Houdbaarheid Woningbehoefteprognoses Noordvleugel

Door Léon Groenemeijer, Hans den Otter, Gerard van Leeuwen

Download deze publicatie Gepubliceerd op 19 oktober 2011

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

De Noordelijke Randstad groeit vanaf 1984 aanzienlijk sneller dan de rest van Nederland. Sinds 1998 concentreert de groei zich in het kerngebied, de zogeheten Noordvleugel die bestaat uit de bestuurlijke regio's Metropoolregio Amsterdam en NV Utrecht. In de periode 1998-2011 is de bevolking in de Noordvleugel met 12,2% toegenomen, terwijl de groei in de rest van de Noordelijke Randstad 6,6% bedroeg en in overig Nederland 5,1%. Om de groei van economie en bevolking ook in de toekomst te accommoderen hebben regio's en rijk Gebiedsagenda's opgesteld waarvan de ontwikkeling van Almere tot grote stad onderdeel van uit maakt.

De veranderde situatie op de woningmarkt heeft vragen doen rijzen met betrekking tot de houdbaarheid en robuustheid van de lange termijnwoningbehoefteramingen. Naar aanleiding van de motie de Rouwe hebben de Ministeries van BZK en IenM aan ABF Research gevraagd de houdbaarheid in beeld te brengen.

Daartoe heeft ABF de bevolkings- en woningbehoefteprognoses van de afgelopen tien jaar geanalyseerd en de meest recente woningbehoefteprognose (Primos 2011) aan een aantal gevoeligheidsanalyses onderworpen. Experts uit wetenschap, beleid en praktijk is gevraagd hierop te reflecteren. Geconcludeerd wordt dat processen als geboorte, sterfte, migratie en huishoudensvorming structurele processen zijn die zich niet of nauwelijks laten beïnvloeden door problemen op de woningmarkt.

Trends wijzen op een sterke huishoudensgroei in de Noordvleugel in de komende decennia. De grote natuurlijke aanwas van de relatief jonge bevolking zorgt in deze regio nog decennia voor een continue bevolkingsgroei. Deze wordt versterkt door de trek vanuit binnen- en buitenland naar de Noordvleugel toe. De regio staat dan ook voor een grote opgave. De afgelopen dertig jaar zijn er 520.000 woningen aan de voorraad toegevoegd. Voor de komende drie decennia is de woningbehoefte in de Primos-prognose 2011 op 439.000 woningen becijferd. Op basis van woningbouwprogramma's en plannen voor de lange termijn is het de verwachting dat de steden Amsterdam, Utrecht en Almere een belangrijk deel van deze uitbreiding voor hun rekening nemen. Verschuivingen in het aanbod van woningen, zoals meer kleinschalige woningbouw in dorpse en landelijke milieus of meer centrum-grootstedelijke woningbouw, hebben volgens simulaties geen of een beperkt effect op de woningbouwopgave in Almere.

Meer weten?

Neem contact op met Leon Groenemeijer 015-27 99 340