publicatiesjpg

Huurbeleid en verhuurderheffing

Door ir. C. Poulus, dr. Ir. B. Marchal

Download deze publicatie Gepubliceerd op 01 maart 2013

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

In het regeerakkoord tussen VVD en PvdA van 29 oktober 2012, is hoofdstuk 10 gewijd aan de woningmarkt. Hierin staan maatregelen voor huur en koopsector. Op 13 februari 2013 zijn aanvullende afspraken op het regeerakkoord gemaakt. In dit rapport wordt nader ingegaan op de maatregelen en effecten ten aanzien van de huursector.

Uit het regeerakkoord:

“Voor het gereguleerde deel van de huursector worden gedifferentieerde huurverhoging mogelijk gemaakt. Voor huurders met een huishoudinkomen tot 33.000 is dat 1,5 procent plus inflatie. Bij mensen met een inkomen tussen de 33.000 en 43.000 gaat het om 2,5 procent bovenop de inflatie. Boven de 43.000 is de huurverhoging 6,5 procent plus inflatie. Hierbij blijft de huurtoeslag intact om gereguleerde woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden. Verhuurders mogen werken met een huursombenadering. De huurliberalisatiegrens blijft gehandhaafd. Het systeem voor woningwaardering wordt sterk vereenvoudigd met als grondslag 4,5 procent van de waarde op basis van de wet waardering onroerende zaken. De extra huuropbrengsten die het gevolg zijn van de maatregelen in de huursector worden via een heffing afgeroomd.”

In de afspraken van 13 februari 2013 is overeengekomen de boveninflatoire huurverhogingen te beperken tot 1,5, 2% resp. 4% (boven inflatie). Tegelijk is het bedrag van de verhuurderheffing verlaagd.

In dit rapport worden de extra inkomsten voor de huursector berekend door het boven inflatoir en naar inkomen gedifferentieerd verhogen van de huren. Deze extra inkomsten worden afgezet tegen de verhuurderheffing. Dit zowel op landelijk als regionaal niveau voor de komende jaren (2013-2017). 

Meer weten?

Neem contact op met Bert Marchal 015-27 99 334