publicatiesjpg

Inventarisatie Plancapaciteit november 2020

Door Léon Groenemeijer & Martine van der Lelij

Download deze publicatie Gepubliceerd op 21 januari 2021

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

De netto plancapaciteit voor de periode 2020 tot 2030 bedraagt volgens de uitgevoerde inventarisatie 892 duizend woningen, een stijging met 55 duizend woningen ten opzichte van de meting in april. Voor een beperkt deel betreft het een administratieve stijging.

De plancapaciteit dekt momenteel 128% van de toename van de woningbehoefte in de periode tot 2030. Naast het accommoderen van de groeiende bevolking dient ook het woningtekort ingelopen te worden. Rijk en provincies hebben daarom bestuurlijke afspraken gemaakt over de bruto bouwopgave op basis van de verwachte toename van de woningbehoefte, de trendmatig geraamde sloop en de ambitie om het woningtekort sneller in te lopen dan de Primos Prognose verwacht. Als deze bestuurlijke afgesproken woningbouw tijdig gerealiseerd wordt bedraagt het woningtekort volgens de huidige demografische verwachtingen in 2030 2,8% in plaats van de geraamde 3,7%.

De gewenste netto plancapaciteit, op basis van de stelregel dat deze 130% van de netto bouwopgave zou moeten bedragen, is circa 1 miljoen woningen. In een aantal regio’s is, gezien de beperkte spanning of het ontbreken van spanning op de woningmarkt, een overmaat van 30% echter te ruim. Dit speelt vooral in Zeeland, Limburg en de noordelijke provincies. De provincies Gelderland en Noord-Brabant geven aan te streven naar 130% plancapaciteit voor de korte termijn, de eerste vijf jaar, maar houden voor de middellange en lange termijn enige ruimte in het programma en daarmee de mogelijkheid om onvoorziene inbreidingsplannen en andere ontwikkelingen in te passen.

Meer weten?

Neem contact op met Leon Groenemeijer 015-27 99 340