publicatiesjpg

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020

Door Lies Hooft van Huijsduijnen, René van Hulle, Martine van der Lelij, Michael Stuart-Fox, Bert Marchal en Jamie Zwanenveld

Download deze publicatie Gepubliceerd op 09 november 2020

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020 is het negende rapport in een reeks die sinds 2012 jaarlijks verschijnt. De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting is inmiddels uitgegroeid tot de nationale standaard voor cijfers over studentenhuisvesting. Er wordt een beeld geschetst van de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende 8 jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting. Daarnaast is er aandacht voor betaalbaarheid, woonwensen en internationale studenten.

Enkele highlights:

  • In vijf jaar tijd is het aandeel uitwonende Nederlandse studenten gedaald van 52 naar 45 procent door de invoering van het studievoorschot.
  • Er zijn 101.000 uitwonende mbo-studenten, naast de 370.000 uitwonende studenten in het hoger onderwijs.
  • Het woningtekort in Nederland onder studenten bedraagt 22.000 woonruimten.
  • De verwachte groei van internationale studenten is vanwege de coronapandemie onzeker. In het milde respectievelijk impactvolle scenario worden op de lange termijn 4 dan wel 19 procent minder internationale studenten verwacht dan in de trendprognose.
  • Met een lagere instroom van internationale studenten vanwege de coronapandemie zal het aantal uitwonende studenten sterker gaan afnemen in vergelijking met de trendprognose.
  • Een derde van de uitwonende studenten vindt zijn of haar woonruimte via bekenden.
  • Bij één vijfde van de studenten is het inkomen uit arbeid de eerste maanden na de corona-uitbraak weggevallen. Daarbovenop is bij een kwart het inkomen gedaald.

Monitor in de media:

Vanwege COVID-19 kon het jaarlijkse Kences-congres helaas niet doorgaan. Daarom is op 5 november 2020 de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting gepresenteerd in een interactief webinar. Via onderstaande link kunt u dit webinar terugkijken: https://www.youtube.com/watch?v=Q7WljQdC528&feature=youtu.be

Aanvullende informatie

U kunt hier de bijlagen van de landelijke monitor studentenhuisvesting 2020 bekijken.
Lees meer over Statistieken en prognoses studentenhuisvesting

Meer weten?

Neem contact op met Lies Hooft van Huijsduijnen 015-27 99 364