publicatiesjpg

Modernisering van het WWS: de Kamervarianten

Door Kenneth Gopal, Berry Blijie

Download deze publicatie Gepubliceerd op 20 februari 2014

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

In het Woonakkoord dat het kabinet op 13 februari 2013 heeft gesloten met D66, ChristenUnie en SGP is het voornemen opgenomen om te komen tot een vereenvoudiging van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het vereenvoudigde stelsel maakt gebruik van een combinatie van de WOZ-waarde en het WWS. Randvoorwaarde daarbij is dat dit niet mag leiden tot een beperking van de verdiencapaciteit van de verhuurders op macroniveau of tot andere schokeffecten.
Eind 2013 is een eerste verkenning hiervoor in de vorm van het rapport ‘Modernisering van het woningwaarderingsstelsel’ door minister Blok aan de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van deze studie heeft een aantal Tweede Kamerfracties gevraagd om de effecten van in totaal zeven aanvullende varianten in beeld te brengen.
Dit rapport presenteert de effectberekeningen van de zeven Kamervarianten. De resultaten zijn vergeleken met de Basisvariant, zijnde het huidige WWS, en met de twee varianten uit het rapport van eind 2013 die in de brief van minister Blok aan de Tweede Kamer specifiek aandacht kregen.

Meer weten?

Neem contact op met Kenneth Gopal 015-27 99 332