publicatiesjpg

Mogelijke effecten van de Kabinetsmaatregelen op de woningmarkt

Door C. Poulus, B. Blijie, B. Ferment, H. Heida, G. van Leeuwen

Download deze publicatie Gepubliceerd op 06 april 2012

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Het Kabinet zet in op een aantal maatregelen voor de huursector. In het regeeraccoord staat letterlijk:

 • Huurders van een corporatiewoning krijgen het recht de woning tegen een redelijke prijs te kopen.
 • De toewijzing van sociale huurwoningen wordt stapsgewijze beperkt tot lagere inkomensgroepen.
 • Voor huishoudens met een inkomen tot 43.000 euro stijgen de huren bij gereguleerde woningen met niet meer dan de inflatie.
 • De doorstroming op de huurmarkt wordt bevorderd door voor huurders van een gereguleerde woning met een huishoudinkomen van meer dan 43.000 euro een maximale huurstijging van inflatie + 5% toe te staan.
 • De ‘Vogelaarheffing’ wordt afgeschaft.
 • Het aantal WWS-punten wordt in regio's met schaarste verhoogd met 15 of 25 punten, afhankelijk van de WOZ-waarde.
 • Verhuurders, die meer dan 10 woningen verhuren, zullen bijdragen aan de huurtoeslag middels een jaarlijkse heffing met een opbrengst van 0,76 miljard in 2014.

In opdracht van het Ministerie van BZK heeft ABF Research, op basis van de prognosemodellen die ABF beschikbaar heeft, het effect van deze maatregelen becijferd voor het brede woondomein. Hierbij wordt aandacht besteed aan vier thema’s:

 • De ontwikkeling van de huren staat centraal.
 • Vervolgens gaat het om de betaalbaarheid. Hoe verhouden de huren zich tot de inkomens en wat betekent dit aan huurtoeslaguitgaven.
 • Daarna gaat het om de dynamiek in de vraag naar huur en koopwoningen en de huisvesting van inkomensgroepen.
 • Tenslotte komt de financiële positie van de corporaties in beeld.

Het rapport is op 5 april 2012 aan de Tweede Kamer gestuurd.

Meer weten?

Neem contact op met Berry Blijie 015-27 99 331