publicatiesjpg

Monitor Ouderenhuisvesting 2020

Door Michael Stuart-Fox, Berry Blijie, Kenneth Gopal, Ruud Steijvers en Sandra van Zoelen

Download deze publicatie Gepubliceerd op 26 januari 2021

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Op 22 januari jl. heeft minister Ollongren de Eerste en de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste editie van de Monitor Ouderenhuisvesting. De Monitor heeft als doel een breed beeld te geven van de woonsituatie van ouderenhuishoudens vanaf 55 jaar. De Monitor bevat (lokale) informatie over de woonsituatie van ouderen, de ondernomen verhuizingen en het huidige en toekomstige aantal ouderen met een fysieke beperking. De gegevens kunnen lokale partijen helpen bij het opstellen van woonzorgvisies, prestatieafspraken en concrete plannen voor ouderenhuisvesting.

Dit onderzoek heeft ABF Research uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het resultaat van het onderzoek is een rapport en een databank.

Volgens de Monitor zijn er in Nederland ruim 600.000 ouderenhuishoudens waarvan minstens één persoon dagelijks te maken heeft met een fysieke beperking zoals moeite met traplopen. Naar schatting woont ongeveer 10% hiervan niet geschikt. Dit betekent dat de woning van deze huishoudens niet of alleen tegen relatief hoge kosten (meer dan 10.000 euro) aangepast kan worden zodat deze wel geschikt wordt. Naar verwachting neemt het aantal ouderenhuishoudens met een fysieke beperking tot 2035 toe met 148 duizend. Dat is een groei van 25%.

De databank van de Monitor is grotendeels gebaseerd op CBS-microdata en bevat de volgende cijfers over 55-plushuishoudens:

  • Samenstelling van ouderenhuishoudens naar leeftijd, huishoudenstype, opleidingsniveau en inkomen;
  • Woonsituatie van ouderenhuishoudens naar eigendom (huur/koop), vorm (eengezins/meergezins), oppervlakte en bouwjaar;
  • Het aantal huishoudens met een ADL-beperking, uitgesplitst naar kenmerken;
  • Prognose van het aantal huishoudens met een ADL-beperking;
  • Geschiktheid van de woning en woonomgeving;
  • Bij verhuizingen verlaten en betrokken woningen, uitgesplitst naar kenmerken als eigendom en vorm;
  • Cijfers over huishoudens met CIZ-indicaties, wijkverpleging en Wmo-maatwerkvoorzieningen, uitgesplitst naar kenmerken als leeftijd of inkomen.

Via de website https://55plus.cijfersoverwonen.nl/ zijn zowel het dashboard als de databank voor iedereen beschikbaar. Hiermee kunnen gemeentelijke en regionale uitkomsten worden bekeken. Beide online tools zijn ontwikkeld op basis van de Swing-software van ABF.

Lees meer over Prognoses, Swing MosaicSwing Viewer.

Meer weten?

Neem contact op met Michael Stuart-Fox 015-27 99 324