publicatiesjpg

Onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte tot 2030

Door A. Gjaltema , R.W. Goetgeluk en C. Poulus

Gepubliceerd op 29 september 2011

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

In de regio Haaglanden is de afgelopen jaren flink gebouwd. De crisis die eind 2008 uitbrak is echter hard aangekomen. De verkoop van nieuwe koopwoningen staat onder druk en daarmee de haalbaarheid van verschillende plannen. Tegen deze achtergrond wordt de vraag gesteld op welke wijze het Stadsgewest Haaglanden het beste om kan gaan met de korte en lange termijn uitdagingen. Welke woningbouw is op korte termijn haalbaar? En is er ook op lange termijn maatschappelijk draagvlak om op grote schaal voor woningbouw(locaties) te kiezen?

Uitgaande van de (trendmatige) verwachtingen van het stadsgewest Haaglanden ten aanzien van de woningbouw, is een demografische prognose opgesteld. Daaruit blijkt dat  het aantal  huishoudens tot 2020 zal toenemen met bijna 39.000 (+8,1%). In de periode 2020-2030 groeit het aantal huishoudens nog eens met 35.000 (+6,8%).

Waar het gaat om de kwalitatieve woningbehoefte en de wensen van de consument, blijkt dat vooral de vraag naar koopwoningen zal toenemen. Ondanks de crisis en de daardoor flink omlaag bijgestelde inkomensverwachtingen. Toch zal de komende jaren een flink aantal huurwoningen in de nieuwbouw gerealiseerd moeten worden. Er worden namelijk zoveel huurwoningen gesloopt maar ook verkocht dat om aan de vraag naar huurwoningen te kunnen voldoen, er toch ook huurwoningen nieuwgebouwd moeten worden.

Tot op zekere hoogte lijkt het hier geadviseerde “consument gerichte nieuwbouwprogramma” op het bouwprogramma dat in de afgelopen jaren gebouwd is. Verschil is dat er a) meer eengezinshuurwoningen gebouwd zouden mogen worden en b) minder koopappartementen.Verder blijkt uit de varianten die doorgerekend zijn in verband met de (macro) economische ontwikkeling, dat vooral de eengezinskoopsector gevoelig is voor de conjunctuur.

De hier gepresenteerde (middel)lange termijn prognoses laten zien dat de vraag van de consument – ook bij een lagere conjunctuur, lagere inkomensgroei en afnemende bouwproductie – structureel overeind blijft. Alleen in de termijn waarop de consument zijn wensen wil realiseren, is opgeschoven. Dit betekent uitstel maar geen afstel van plannen.

Meer weten?

Neem contact op met Berry Blijie 015-27 99 331