publicatiesjpg

Passend wonen

Door Co Poulus, Berry Blijie

Download deze publicatie Gepubliceerd op 26 januari 2016

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Begin juni hebben Aedes en Woonbond een Sociaal Huurakkoord gesloten. Met dit akkoord willen deze vertegenwoordigers van sociale verhuurders respectievelijk huurders de jaarlijkse huurstijging de komende jaren beperken en de huurprijs sterker koppelen aan de kwaliteit van de woning. Vanuit beider zorg omtrent een dreigende afname van de voorraad sociale huurwoningen worden in het Sociaal Huurakkoord voorstellen gedaan om de voorraad sociale huurwoningen landelijk op peil te houden. In dat licht hebben beide organisaties aan ABF de opdracht gegeven onderzoek te doen naar ‘scheefwonen’.

Doelstelling Doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van dure en goedkope scheefheid en het aangeven van (beleids-)instrumenten waarmee deze vormen van scheefheid kunnen worden teruggedrongen.

Opbouw rapport In hoofdstuk 1 van dit rapport wordt de bestaande kennis over scheef en passend wonen gepresenteerd, aan de hand van een historisch overzicht over visies en maatregelen in de huursector. In hoofdstuk 2 worden cijfers gepresenteerd op basis van een definitie die is afgeleid uit de EC-regelgeving en de passendheidstoets. In hoofdstuk 3 worden de mogelijke beleidsinstrumenten gepresenteerd. Daarna wordt in hoofdstuk 4 een advies gegeven.

Advies Voorgestelde maatregelen voor de korte termijn (2 jaar) zijn: bevorder de doorstroming, faciliteer woningruil, vergroot de 5% ruimte uit de passendheidstoets, beperk de huurverhogingen en ontwikkel een segment van goedkope huurwoningen met tijdelijke contracten.

Voorgestelde maatregelen voor de middellange termijn (2-6 jaar) zijn: zorg voor een transformatie van het corporatiebezit naar duurzame en blijvend betaalbare huurwoningen, werk aan een herziening van de huurtoeslag systematiek, stel in regio’s met een lage WOZ waarde de liberalisatiegrens omlaag bij en werk aan een meer gelijk speelveld tussen gereguleerde huursector, geliberaliseerde huursector en koopsector.

Meer weten?

Neem contact op met Berry Blijie 015-27 99 331