publicatiesjpg

Perspectieven vastgoedmarkt Midden-Nederland

Door R.W. Goetgeluk, J.T.M. Poulus

Download deze publicatie Gepubliceerd op 26 juni 2012

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

De Kamer van Koophandel Midden-Nederland heeft mede in het licht van de crisis de perspectieven voor de vastgoedmarkt van kantoren, bedrijfsterreinen, winkels en woningen in beeld gebracht. ABF Research ondersteunde de Kamer van Koophandel met demografische, woningmarkt en arbeidsmarktramingen.

Regiospecifieke demografische ontwikkelingen vragen om regiospecifiek woningmarktbeleid dat afgestemd is op de bestaande woningvoorraad, de economische vooruitzichten, en nieuwe wet- en regelgeving (huurbeleid, hypotheekverstrekking) Midden-Nederland kent de komende decennia bevolking- en huishoudensgroei in de stedelijke regio Utrecht en Heuvelrug & Vallei. De regio’s Utrecht-West, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden en Rivierenland vertonen geen groei of zelfs krimp. De groei vindt plaats bij oudere en kleine huishoudens, uitgezonderd in de twee stedelijke regio’s waar de groei van jongeren positief is.

De Kamer van Koophandel Midden-Nederland stelt daarom dat met de ontwikkeling van vastgoed anders moet worden omgegaan. Deze ontwikkelingen vragen om regionale planningsafspraken. Ook de huidige nieuwbouwplannen moeten kritisch tegen het licht worden gehouden. De mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik en de herbestemming van bestaande gebouwen dienen te worden nagegaan voordat wordt overgegaan tot de afwaardering en onttrekking van vastgoed aan de voorraad.

De verkenning is gebaseerd op de uitkomsten van verschillende prognose modellen die ABF in de loop der jaren ontwikkeld heeft. De uitkomsten zijn gemakkelijk toegankelijk dankzij handzame factsheets met kaarten, grafieken, tabellen en puntsgewijs opgestelde conclusies.

Meer weten?

Neem contact op met Berry Blijie 015-27 99 331