publicatiesjpg

Potenties Zuidvleugel

Door H. Heida, C. Poulus

Gepubliceerd op 12 januari 2011

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Sinds een aantal jaar worden in de Zuidvleugel plannen gemaakt om te komen tot een kwaliteitsimpuls. Bij de voorbereiding van dit beleid wil men bewust niet uitgaan van bestaande trends. De bedoeling van de plannen is om trends juist te keren en te werken aan een verbetering van het algehele woon en leefmilieu in de Zuidvleugel van de Randstad. Aanvankelijk zijn deze beleidsambities betrekkelijk simpel vertaald in een kwalitatief bouwprogramma gedifferentieerd naar woningsegment en type woonmilieu. Nu het programma vastere vormen aanneemt, is er de behoefte de grotere bouwprogramma’s op een onderzoeksmatig verantwoorde wijze te laten invullen. In dit rapport wordt door ABF Research kort verslag gedaan van de rekenexercities die daarvoor verricht zijn.

Meer weten?

Neem contact op met Berry Blijie 015-27 99 331