publicatiesjpg

Primos 2020 rapportage

Door Kenneth Gopal, León Groenemeijer, Gerard van Leeuwen, David Omtzigt, Wim Faessen.

Download deze publicatie Gepubliceerd op 24 augustus 2020

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Sterke bevolkings- en huishoudensgroei, vooral alleenstaanden

Conform de nationale CBS-prognose zal Nederland in 2035 18,8 miljoen inwoners tellen en in 2050 19,3 miljoen, respectievelijk +1,4 miljoen en +1,9 miljoen ten opzichte van 2020. De sterkste groei zal zich voordoen onder de 75-plussers.

In 2035 zullen er volgens Primos 2020 8,9 miljoen huishoudens zijn en in 2050 9,2 miljoen,  een toename van respectievelijk 924 duizend en 240 duizend. Meer dan 80 procent van de huishoudensgroei bestaat uit alleenstaanden, merendeels oudere alleenstaanden.  

Sterkste groei in Randstad

Primos 2020 voorziet een voortgaande regionale differentiatie in de demografische groei. De Randstad is de enige regio die een bovengemiddelde bevolkings- en huishoudensgroei tot 2050 zal kennen. De bevolkingsgroei in de Noord-, Oost- en Zuidflank van de Randstad ligt iets onder het nationale gemiddelde. In Overig Nederland zal sprake zijn van bevolkingskrimp. Het aantal huishoudens zal in de periode tot 2035 echter nog in alle vijf de regio’s toenemen. Daarna zal Overig Nederland ook te maken krijgen met een huishoudensdaling.

Figuur: Nederland verdeeld in vijf regio's

Piek woningtekort in 2025, daarna daling

Omdat voor de korte termijn verwacht wordt dat de bouwproductie de groei van de woningbehoefte niet kan bijbenen, zal het nationale woningtekort eerst toenemen, tot 5,1% in 2025. Daarna zal de bouwproductie zich herstellen en daalt het woningtekort naar 2,1% in 2035 en 1,4% in 2050. Het woningtekort in de Randstad komt in 2050 uit op 2,1% terwijl er tegen die tijd in Overig Nederland, op basis van de niet meer dan trendmatig veronderstelde omvang van het aantal woningtrekkingen, een woningoverschot van 5% wordt verwacht.

Meer weten?

Neem contact op met Wim Faessen 015-27 99 317