publicatiesjpg

Quickscan woningvraag en afzet Roelofarendsveen

Door R. Goetgeluk, M. Vijncke, A. Gjaltema

Gepubliceerd op 04 september 2011

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

ASR Vastgoed Ontwikkeling wil inzicht hebben in de afzetmogelijkheden in de kern Roelofarendsveen in het bijzonder het transformatiegebied Braassemerland. De concrete vraagstukken betreffen de omvang van het rekruteringsgebied voor Roelofarendsveen, wat de woningbehoefte is en de prognose van de afzetsnelheid van verschillende woningtypologieën.
ABF Research heeft gebruik gemaakt van het kwalitatieve woningmarktmodel Socrates. Het stemt de toekomstige vraag en het aanbod af naar woningtype en woonmilieu op het gemeentelijke schaalniveau. Hierbij geldt dat gemeenten binnen eenzelfde woningmarktgebied met elkaar concurreren: de gemeente Kaag & Braassem – en dus ook Roelofarendsveen – concurreert met aanbod in het Leidse woningmarktgebied dat kleiner is dan Holland Rijnland omdat de Duin- en Bollenstreek ontbreekt. De uitkomsten worden deels bepaald door aannames ten aanzien van enerzijds de demografische en economische ontwikkelingen en anderzijds de keuzeruimte voor de consument.
De groei van het aantal huishoudens is afkomstig van de Primos 2010 Trendraming. Economisch wordt rekening gehouden met de crisis; er is gekozen voor het Socrates-Basisscenario dat aansluit bij de CPB vooruitzichten. Het geraamde nieuwbouwprogramma ‘vraaggestuurd’ zorgt voor verhuisketens die de realisatie van de voorkeuren in de voorraad optimaliseren. Dit ideaaltypische vraaggestuurde programma is daarom zo een bruikbaar ijkpunt voor een gepland nieuwbouwprogramma dat meestal de doorstroming niet centraal zet. In de rapportage wordt verslag gedaan van de bevindingen.

Meer weten?

Neem contact op met Maarten Vijncke 015-27 99 335