publicatiesjpg

Rapportage Primos 2017

Door W. Faessen, K. Gopal, G. van Leeuwen, D. Omtzigt

Download deze publicatie Gepubliceerd op 24 november 2017

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Primos 2017: demografische prognose tot 2050 op basis van trends

De Primos-prognose levert op laag schaalniveau prognose-informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte. De Primos-prognose is tevens een trendprognose, die bepaald is op basis van ontwikkelingen in de afgelopen jaren. De trends worden per gemeente berekend om in de prognose rekening te houden met specifieke lokale verschillen. In beginsel worden deze trends doorgetrokken naar de toekomst. Soms kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld om te anticiperen op effecten van wijzigingen in beleid. Zo wordt in de Primos-prognose 2017 expliciet rekening gehouden met de invoering van het leenstelsel in september 2015, en het effect hiervan op het uit huis gaan van jongeren.

Na 2017 minder sterke bevolkingsgroei door migratie, vanaf 2038 negatieve aanwas

In de laatste 10 jaar is de Nederlandse bevolking met bijna 725 duizend personen toegenomen, waarvan zo’n 390 duizend als gevolg van natuurlijke aanwas en 335 duizend als gevolg van buitenlandse migratie. In de afgelopen jaren was het buitenlands migratiesaldo beduidend hoger dan in voorgaande jaren, voornamelijk door toegenomen asielmigratie. De Primos-prognose volgt op nationaal niveau de CBS Kernprognose (2016) voor de bevolking. Hierin wordt voor de komende jaren uitgegaan van een daling van het buitenlands migratiesaldo, dat vanaf 2022 blijft schommelen rond zo’n 16 duizend personen per jaar. Door een toename van de sterfte bij op den duur afnemende geboorten zal de natuurlijke aanwas naar verwachting in 2038 negatief zijn. Resultaat is dat de bevolking groeit van 17 miljoen in maart 2016 naar 18 miljoen in 2034, maar daarna niet veel verder meer groeit. Het percentage 65-plussers neemt toe van 18% tot 26% in 2050.

Meer weten?

Neem contact op met Kenneth Gopal 015-27 99 332