publicatiesjpg

Rapportage Primos 2021

Door Kenneth Gopal, León Groenemeijer, Gerard van Leeuwen, David Omtzigt, Michael Stuart-Fox

Download deze publicatie Gepubliceerd op 19 juli 2021

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Bevolkings- en huishoudensgroei: vooral alleenstaanden en ouderen

Volgens de laatste inzichten van het CBS zal het aantal inwoners in Nederland tussen 2021 en 2035 met +1,3 miljoen toenemen. In dezelfde periode neemt volgens de Primos-prognose het aantal huishoudens met bijna +850 duizend toe. De bevolkings- en huishoudensgroei zal vooral in de komende jaren plaatsvinden, maar na verloop van tijd afvlakken. Met name de alleenstaande en de oudere huishoudens zullen in omvang toenemen.

Woningproductie komt later op gang; woningtekort piekt in 2024

De verwachting is dat de woningproductie in 2021 en 2022 op een iets lager niveau ligt dan in afgelopen jaren. Vanaf 2023 neemt de woningproductie weer toe, met een hoogtepunt rond 2026/2027. Vanwege het faseverschil in de ontwikkeling van het aantal huishoudens en woningen zal het woningtekort in 2024 pieken op 317 duizend. Ten opzichte van de woningvoorraad is dat 3,9%. Geleidelijk aan zal het woningtekort afnemen tot 2,0% in 2035.

Voorraaduitbreiding = toevoegingen minus onttrekkingen

In totaal worden er naar verwachting tussen 2021 en 2035 circa 1,16 miljoen woningen aan de voorraad toegevoegd. Ongeveer driekwart hiervan betreft het accommoderen van de verwachte toename van het aantal huishoudens. Zo’n 9% betreft het inlopen van het woningtekort naar 2% en nog eens 15% is nodig om de onttrokken woningen te vervangen. In absolute zin wordt het aantal onttrokken woningen in dezelfde periode geraamd op 168 duizend. Per saldo neemt de voorraad met bijna 990 duizend woningen toe.

Regionale verschillen nemen toe

Het aantal huishoudens in Nederland neemt in de periode tot 2035 volgens de prognose met bijna 11% toe. In de woningmarktregio’s Sittard/Heerlen en Maastricht zal het aantal huishoudens in 2035 ten opzichte van 2021 echter met ongeveer 3,5% zijn verminderd. Ook in de regio Emmen groeit het aantal huishoudens de komende jaren nauwelijks meer en ligt het aantal in 2035 naar verwachting iets lager (-1,5%) dan nu. In de regio’s Doetinchem, Middelburg, Groningen en Leeuwarden is de stijging met circa 3% beperkt. De sterkste huishoudensgroei wordt verwacht in de regio’s Amsterdam, Ede, Den Haag (17%), Utrecht (16%) en Amersfoort (14%).

Meer weten?

Neem contact op met Kenneth Gopal 015-27 99 332