publicatiesjpg

Rapportage Socrates 2020

Door Wim Faessen, Léon Groenemeijer, Gerard van Leeuwen en David Omtzigt

Download deze publicatie Gepubliceerd op 23 december 2020

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Alle prognosemodellen van ABF Research worden jaarlijks geactualiseerd en dat geldt ook voor het woningmarktmodel Socrates. In de rapportage Socrates 2020 is informatie opgenomen over de uitgangspunten van de scenario’s in het model en over de verwachte nationale en regionale ontwikkelingen volgens deze scenario’s. 

Met het uitbreken van de coronapandemie zijn de economische vooruitzichten voor de eerste jaren pessimistischer dan bij de vorige prognose in 2019. Het niveau van de economische crisis en de duur van herstel verschillen in de drie scenario’s en zijn daarmee van invloed op de ontwikkeling van de inkomensverdeling en de omvang van de doelgroepen van het huurbeleid. Nieuw is dat in twee scenario’s, Recessie en Herstel, wordt uitgegaan van een lagere demografische groei, passend bij de huidige ontwikkelingen in met name de buitenlandse migratie. Alleen in het scenario Basis wordt – als vanouds – aangesloten op de (hogere) nationale demografische raming.

In verband met de huidige druk op de woningmarkt is in alle scenario’s gekozen voor een bouwstrategie die gelijke kansen biedt aan starters en doorstromers. Behalve op de woningbehoefte is de omvang van de uitbreiding van de woningvoorraad ook afgestemd op het terugdringen van het woningtekort in 2035, in alle regio’s.

Het woningmarktmodel Socrates van ABF biedt inzicht in de toekomstige ontwikkeling van huishoudens (vraag) in relatie tot de woningvoorraad (aanbod) op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Socrates 2020 is ook beschikbaar voor gebruik in lokale studies, met de mogelijkheid scenario’s met eigen veronderstellingen door te (laten) rekenen.

Lees meer over Socrates en andere prognosemodellen van ABF Research.

Meer weten?

Neem contact op met Kenneth Gopal 015-27 99 332