publicatiesjpg

Rapportage Socrates 2021

Door Kenneth Gopal, Wim Faessen, Gerard van Leeuwen en David Omtzigt

Download deze publicatie Gepubliceerd op 21 december 2021

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Alle rekenmodellen van ABF Research worden jaarlijks geactualiseerd en dat geldt ook voor het woningmarktmodel Socrates. De rapportage Socrates 2021 geeft inzicht in de filosofie achter het model, welke veronderstellingen gemaakt worden en tot welke resultaten deze leiden. Centraal staat de vraag hoe de kwalitatieve bouwopgave tot 2035 eruit ziet. Op basis van scenario’s wordt dit in kaart gebracht, zowel nationaal als regionaal.

Rekening houdend met onzekerheden voor wat betreft de verwachte demografische groei en toekomstige inkomensontwikkelingen worden de uitkomsten volgens drie scenario’s beschreven: Laag, Midden en Hoog. Het Midden-scenario gaat uit van de meest waarschijnlijke huishoudenstoename (volgens Primos 2021) en gelijkblijvende koopkracht. In Laag wordt een lagere huishoudens groei verwacht evenals een koopkrachtdaling; in Hoog juist het omgekeerde.

Zowel de huishoudensgroei als de koopkrachtontwikkeling zijn van invloed op de ontwikkeling van de inkomensverdeling en de omvang van de doelgroepen van het huurbeleid. De corporatiedoelgroep zal tot 2035 naar verwachting met 160 duizend huishoudens toenemen in het Midden-scenario. In Laag is de toename bijna 300 duizend, in Hoog is daarentegen sprake van een lichte afname.

Het woningmarktmodel Socrates van ABF biedt inzicht in de toekomstige ontwikkeling van huishoudens (vraag) in relatie tot de woningvoorraad (aanbod) op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Socrates 2021 is ook beschikbaar voor gebruik in lokale studies, met de mogelijkheid scenario’s met eigen veronderstellingen door te (laten) rekenen.

Lees meer over Socrates en andere prognosemodellen van ABF Research.

Meer weten?

Neem contact op met Kenneth Gopal 015-27 99 332