publicatiesjpg

Ruimte voor vliegen, ruimte voor wonen

Door Léon Groenemeijer, Gerard van Leeuwen, Maarten Vijncke

Gepubliceerd op 20 december 2013

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

De regio rondom Schiphol, de Noordelijke Randstad, kent een sterke economische en bevolkingsgroei. De aanwezigheid van Schiphol, alsook de aantrekkelijkheid van de regio als woongebied zijn belangrijke verklarende factoren achter deze groei. Het aantal vliegbewegingen op Schiphol neemt naar verwachting verder toe. In de zogeheten Alders-afspraken is een toename tot 510.000 vliegtuigbewegingen voorzien.

De Primos-prognose 2011 becijfert de woningbehoefte in de zeven woningmarktregio’s rondom Schiphol voor de komende decennia op 402.000 woningen, waarvan 301.000 in de Metropoolregio Amsterdam. In het kader van het programma SMASH (Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer) wordt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de spanning tussen vliegen en wonen op de korte termijn (2020) en de lange termijn (2040) in goede banen te leiden.

Ten behoeve van de verkenning zijn vier mogelijke beleidsvarianten opgesteld die verschillen in de mate waarin er beperkingen aan de nieuwbouw van woningen rondom Schiphol worden opgelegd. Voorts zijn alle woningbouwplannen in de zeven woningmarktregio’s rondom Schiphol geïnventariseerd.

Meer weten?

Neem contact op met Leon Groenemeijer 015-27 99 340