publicatiesjpg

Socrates 2015

Door Co Poulus, Gerard van Leeuwen, David Omtzigt

Download deze publicatie Gepubliceerd op 05 januari 2015

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

In dit rapport wordt de ontwikkeling van de woningmarkt geschetst voor de komende jaren. Omdat toekomstverwachtingen onzeker zijn, wordt hier gebruik gemaakt van een aantal demografische en macro-economische scenario’s. Daarnaast is plaats ingeruimd voor de effecten die uitgaan van het woonbeleid.

Toekomstbeeld In deze studie is gebruik gemaakt van een aantal demografisch en macro-economische scenario’s. In alle scenario’s wordt uitgegaan van dezelfde demografische ontwikkeling conform de meest recente landelijke CBS- en regionale Primos-prognose. Voor wat betreft de inkomensontwikkeling wordt tot 2017 uitgegaan van de meest recente CPB-verwachtingen. Voor de langere termijn heeft het CPB geen recente vooruitzichten gepubliceerd. Om die reden zijn hier meerdere scenario’s geformuleerd met een bandbreedte die enigszins aansluit bij de langjarige inkomensontwikkeling. Concreet wordt in het (laagste) basisscenario uitgegaan van gelijkblijvende inkomens. In het middelste herstelscenario wordt gerekend op een stijging met +0,5% per jaar. In het (hoogste) herstelplusscenario bedraagt de inkomensgroei na 2016 1% per jaar.

Woonbeleid en verhuurdergedrag Verder is er aandacht voor de effecten van het woonbeleid. Dit beleid is inmiddels vastgelegd in regelgeving en de nieuwe Woningwet 2015. Maar nog niet zeker is hoe verhuurders om zullen gaan met de geboden ruimte. Daarom wordt in deze studie gewerkt met twee gedragsvarianten. Deze varianten verschillen in maatvoering waar het gaat om huurverhogingen, harmonisatie, inspelen op de passendheidsnorm en liberalisatie van het bezit. In de meest vergaande gedragsvariant (“voortvarend”) worden de huurinkomsten gemaximaliseerd. In de andere gedragsvariant (“voorzichtig”) ligt meer nadruk op het aanbieden van betaalbare huurwoningen.

De verwachtingen in cijfers

In het rapport staat het herstelscenario centraal dat is uitgewerkt met een voorzichtige en een voortvarende invulling van het verhuurderbeleid.

De hoofdconclusies van het rapport zijn:

  • Toename van de voorraad kleiner dan demografische groei
  • Nieuwbouw: evenwicht tussen huur en koopsector
  • Grote prijseffecten in de bestaande voorraad
  • Kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod blijft

Lees voor meer informatie het volledige rapport. In het volledige rapport zijn kerncijfers van de andere scenario’s opgenomen waarbij het lage basisscenario enkel is uitgewerkt met een voorzichtig verhuurderbeleid en het herstelplusscenario enkel met een voortvarend verhuurderbeleid. Dit vanuit het idee dat economische groei de mogelijkheden voor hogere huren vergroot.

Meer weten?

Neem contact op met Kenneth Gopal 015-27 99 332