publicatiesjpg

Solex 2010 - Positie Sociale Huursector op basis van BBSH 2009

Door B. Ferment, C. Poulus

Download deze publicatie Gepubliceerd op 04 september 2011

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

In 1996 is door ABF Research (in samenwerking met RIGO en KPMG) in opdracht van het Ministerie VROM een prognosemodel voor de sociale huursector ontwikkeld: SOLEX. Het model biedt de mogelijkheid uitspraken te doen over de verwachte financiële positie van woningcorporaties in de sociale huursector. De uitkomsten van het model worden bepaald door de startsituatie, het investeringsprogramma en de macro-economische omstandigheden.

Het model ontleent zijn gegevens voor een belangrijk deel aan de jaarverslagen welke de corporaties in het kader van het Beheer Besluit Sociale Huursector (BBSH) opstellen. Sinds enkele jaren loopt de verzameling van deze gegevens via het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Hierbij wordt sinds 2008 onderscheid gemaakt tussen de “verantwoordingsinformatie” (dVi) en de “prospectieve informatie” (dPi). Voor dit onderzoek wordt vooral gebruik gemaakt van de verantwoordings¬informatie waarin feitelijke inkomsten en uitgaven opgenomen zijn. In de prospectieve informatie staan de plannen en prognoses van de corporatie.

Deze informatie maakt het mogelijk ieder jaar opnieuw te bezien hoe de sector er financieel gezien voor staat. Ook in 2010 is het model weer geüpdate op basis van de informatie uit de jaarverslagen over 2009. In dit rapport doen we verslag van die update.

Meer weten?

Neem contact op met Berry Blijie 015-27 99 331