publicatiesjpg

Toestand van het Brabantse Milieu 2012 - Nulmeting

Door K. Gopal, F. Legerstee, J.Pikoleit

Download deze publicatie Gepubliceerd op 07 augustus 2012

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Uitgevoerd in opdracht van Provincie Noord-Brabant

In deze rapportage zijn zeven milieuthema’s opgenomen om de toestand van het Brabants Milieu in kaart te brengen en ontwikkelingen te monitoren. Deze zeven thema’s betreffen Externe Veiligheid, Luchtkwaliteit, Geur, Geluid, Geluid en Luchtvaart, Bodem en Stortplaatsen.

Ieder thema wordt door middel van een of meerdere indicatoren gemeten. Deze indicatoren zijn in het Provinciale Milieuplan (PMP) vastgesteld. De 'profieltaart' in de rapportage geeft een samenvattend beeld van alle thema’s en onderliggende indicatoren. Daarnaast is uit de profieltaart ook op te maken hoe de provincie als geheel ten aanzien van het Brabants Milieu er voor staat.

Gezien het huidige doelbereik tussen 60%-79%, kan worden gesteld dat de provincie Noord-Brabant ten opzichte van het recente verleden reeds vorderingen gemaakt heeft in het behalen van haar doelstellingen voor 2015. Van de zeven gerapporteerde thema’s voldoet het overgrote deel aan de normen, of zijn knelpunten al aangepakt. De verwachting is dat vervolg zal worden gegeven aan deze positieve ontwikkelingen. De uitzonderingen vormen de thema’s Lucht, Geur en in mindere mate Externe Veiligheid. Hier zijn nog niet alle doelstellingen dan wel normen gehaald en zal in de komende jaren nog de nodige aandacht van de provincie vergen.

Meer weten?

Neem contact op met Jan Hooft van Huijsduijnen 015-27 99 342