publicatiesjpg

Tussenrapportage Socrates 2016

Door Co Poulus, Gerard van Leeuwen, David Omtzigt, Kenneth Gopal, Ruud Steijvers, Marnix Koopman

Download deze publicatie Gepubliceerd op 08 april 2016

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

In dit rapport wordt de ontwikkeling van de woningmarkt geschetst voor de komende jaren. Omdat toekomstverwachtingen onzeker zijn, wordt hier gebruik gemaakt van een aantal demografische en macro-economische scenario’s. Daarnaast is plaats ingeruimd voor de effecten die uitgaan van het woonbeleid.

Toekomstbeeld In deze studie is gebruik gemaakt van een aantal demografisch en macro-economische scenario’s. In alle scenario’s wordt uitgegaan van dezelfde demografische ontwikkeling conform de meest recente landelijke CBS- en regionale Primos-prognose. Voor wat betreft de inkomensontwikkeling wordt tot 2017 uitgegaan van de meest recente CPB-verwachtingen. Voor de langere termijn zijn hier meerdere scenario’s geformuleerd met een bandbreedte die enerzijds gebaseerd is op de langjarige inkomensontwikkeling en anderzijds op de verwachtingen van CPB en PBL in hun nieuwe lange termijn verkenningen. Concreet wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse inkomensgroei per huishouden variërend van 0,3% (laag), via 0,8% (midden) tot 1,3% (hoog).

Woonbeleid en verhuurdergedrag Verder is er aandacht voor de effecten van het woonbeleid. Dit beleid is inmiddels vastgelegd in regelgeving en de nieuwe Woningwet 2015. Maar nog niet zeker is hoe verhuurders om zullen gaan met de geboden ruimte. Daarom wordt in deze studie gewerkt met twee gedragsvarianten. Deze varianten verschillen in maatvoering waar het gaat om huurverhogingen, harmonisatie, inspelen op de passendheidsnorm en liberalisatie van het bezit. In de meest vergaande gedragsvariant (“voortvarend”) worden de huurinkomsten gemaximaliseerd. In de andere gedragsvariant (“voorzichtig”) ligt meer nadruk op het aanbieden van betaalbare huurwoningen.

De verwachtingen in cijfers In het rapport staat het midden scenario centraal met een voortvarende invulling van het verhuurderbeleid.

De hoofdconclusies van het rapport zijn:

  • Spanning op de woningmarkt neemt toe.
  • Koopsector en geliberaliseerde huursector in trek.
  • Gedrag van verhuurders van belang voor omvang middensegment.
  • Forse opgave voor de eerstkomende jaren op meerdere fronten.
  • Meer aanbod betaalbare huurwoningen zeer gewenst, mede gelet op de instroom van asielzoekers.
  • Middensegment zou substantieel deel van de voorraad moeten gaan uitmaken.
  • In koopsector waken voor (lokale) oververhitting.

Lees voor meer informatie het volledige rapport. In het volledige rapport zijn cijfers voor alle scenario’s opgenomen.

Meer weten?

Neem contact op met Kenneth Gopal 015-27 99 332