publicatiesjpg

Update Inventarisatie Plancapaciteit 2018

Door Léon Groenemeijer, Kenneth Gopal, Gerard van Leeuwen, David Omtzigt

Download deze publicatie Gepubliceerd op 17 januari 2019

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Nederland kampt met een oplopend woningtekort. Naar aanleiding van de in december 2017 aangenomen motie Ronnes/Koerhuis (TK 34775-XVIII-19) over de bouwopgave heeft ABF Research opdracht om halfjaarlijks de plancapaciteit voor woningbouw in beeld te brengen en deze te confronteren met de woningbehoefteraming. Ten opzichte van de inventarisatie van april 2018 zijn er voor een aantal provincies meer actuele cijfers over de plancapaciteit beschikbaar gekomen. De woningbehoeftecijfers zijn geactualiseerd op basis van de recent beschikbaar gekomen Primos Prognose 2018 (Trendraming) [Zie Primosonline.nl & K. Gopal e.a., Primos Prognose 2018, ABF Research, Delft, 2018]. De definitie van de woningbehoefte is aangepast op basis van de nieuwe definitie van het woningtekort. Naast de woningbehoefte volgens de Trendraming is ook een bandbreedte in de demografische groei geanalyseerd. Daartoe zijn er twee varianten van de Primos-prognose 2018 opgesteld: Hoog en Laag.

In het rapport wordt de geprognosticeerde toename van de woningbehoefte over de periode 2017 tot 2030 geconfronteerd met de geprognosticeerde voorraaduitbreiding (Primos 2018) en met de uitbreiding die verwacht zou mogen worden op basis van complete realisatie van de geactualiseerde plancapaciteit. Deze confrontatie vindt op diverse regionale niveaus plaats:

Provincies: zij zijn verantwoordelijk voor het ruimtelijke beleid en vervullen een regiefunctie in het woonbeleid.
Woningwetregio’s: in het kader van de Woningwet zijn kernwerkgebieden van corporaties vastgesteld. Elke corporatie heeft één woningwetregio als kernwerkgebied. Daar buiten mag de corporatie geen woningen meer nieuw bouwen of aankopen.
Functionele woningmarktgebieden: ABF heeft op basis van feitelijke verhuisstromen tussen gemeenten woningmarktgebieden bepaald. De woningmarktgebieden bestaan uit aaneengesloten gemeenten en kennen een minimale omvang van (ongeveer) 100.000 huishoudens.
Stedelijke regio’s: in het regeerakkoord is opgenomen dat de minister in gesprek gaat met verschillende regio’s met als doel de woningbouw aan te jagen. Hiertoe zijn diverse regionale samenwerkingsverbanden benaderd.

 

Meer weten?

Neem contact op met Leon Groenemeijer 015-27 99 340