publicatiesjpg

Verstedelijking in Nederland

Door drs. L.M.G. Groenemeijer

Download deze publicatie Gepubliceerd op 08 februari 2012

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

In het kader van het Deltaprogramma is er behoefte aan inzicht in de ontwikkeling van de verstedelijking in Nederland. In het stedelijk gebied woont en werkt een groot deel van de bevolking en met het oog op de mogelijk grote gevolgen van de klimaatverandering is het van belang zicht te krijgen op de verstedelijking op de lange termijn. Het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering richt zich daarom specifiek op de opgave om in de toekomst bij locatiekeuzen en bij (her)inrichting van stedelijke gebieden structureel rekening te houden met de eigenschappen van het watersysteem, de ondergrond en het klimaat.

Breng op basis van het verleden de trendmatig te verwachten verstedelijking van Nederland in beeld voor de nabije en verre toekomst; maak een kaart van Nederland in 2050

Op basis van het Bestand Bodemgebruik, en registraties van arbeidsplaatsen en woningvoorraad voor 52 regio's trends in het ruimtebeslag afgeleid. Op basis van de Primos-prognose 2011 een hiervan afgeleide prognose van de beroepsbevolking en werkgelegenheidsontwikkeling zijn de trends tot 2050 voor het stedelijk gebied van de 52 regio's opgesteld en met behulp van de Nieuwe Kaart van Nederland en de studie Stadsrandzones van het Planbureau voor de Leefomgeving omgezet in een "Discussiekaart Stedelijk Gebied in 2050"

In het kader van het Deltaprogramma is er behoefte aan inzicht in de ontwikkeling van de verstedelijking in Nederland. In het stedelijk gebied woont en werkt een groot deel van de bevolking en met het oog op de mogelijk grote gevolgen van de klimaatverandering is het van belang zicht te krijgen op de verstedelijking op de lange termijn. Het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering richt zich daarom specifiek op de opgave om in de toekomst bij locatiekeuzen en bij (her)inrichting van stedelijke gebieden structureel rekening te houden met de eigenschappen van het watersysteem, de ondergrond en het klimaat.

ABF Research kreeg van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de opdracht om op basis van het verleden de trendmatig te verwachten verstedelijking van Nederland voor de nabije en verre toekomst in beeld te brengen. In andere woorden: maak een kaart van Nederland in 2050.

ABF heeft op basis van het Bestand Bodemgebruik, en registraties van arbeidsplaatsen en woningvoorraad voor 52 regio's trends in het ruimtebeslag afgeleid. Op basis van de Primos-prognose 2011 en een hiervan afgeleide prognose van de beroepsbevolking en werkgelegenheidsontwikkeling zijn de trends tot 2050 voor het stedelijk gebied van de 52 regio's opgesteld. Met behulp van de Nieuwe Kaart van Nederland en de studie Stadsrandzones van het Planbureau voor de Leefomgeving zijn deze omgezet in een "Discussiekaart Stedelijk Gebied in 2050".

De studieresultaten zijn in de rapportage gedocumenteerd.

Meer weten?

Neem contact op met Leon Groenemeijer 015-27 99 340