publicatiesjpg

Voorbeeldrapportage Fortuna 2017

Door ABF Research

Download deze publicatie Gepubliceerd op 20 april 2017

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

In voorliggend rapport (Fortuna 2016) zijn de verwachte ontwikkelingen op het gebied van wonen met zorg in Kleidum verkend, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. De verkenning omvat de periode 2015-2030 en is gebaseerd op het vernieuwde prognosemodel Fortuna 2016. In de nieuwe opzet is gekozen voor een benadering vanuit gezondheid en mobiliteitsbeperkingen, waaraan feitelijk woongedrag gekoppeld wordt. Via de simulatie van vraag, aanbod en dynamiek op de woningmarkt waarbij kwalitatieve aspecten als eigendomsverhouding en prijsniveau centraal staan, maakt Fortuna een inschatting van de toekomstige behoefte aan geschikte huisvesting voor wonen met zorg.

Sterke toename huishoudens 75+

In Kleidum wonen in 2015 zo’n 22,1 duizend huishoudens. Daarvan is dan 30 procent 65 jaar of ouder. In 2030 is naar verwachting het aantal huishoudens 23,5 duizend en is het aandeel 65-plushuishoudens toegenomen tot 38 procent. Het aandeel 75-plussers groeit in dezelfde periode van 13,8 naar 20,7 procent. Dit komt neer op een groei met 6,9 procentpunt. Dit is hoger dan de landelijke groei van 5,8 procentpunt.

Sterke toename alleenstaande huishoudens 75+ met zware mobiliteitsbeperkingen

Naar verwachting groeit het totaal aantal huishoudens met mobiliteitsbeperking door de vergrijzing in Kleidum de komende vijftien jaar met ongeveer 860 huishoudens. In aandelen gaat het dan om een groei van 15,0 procent naar 17,8 procent van alle huishoudens. De toename betreft alle mobiliteitsklassen, maar vooral de categorieën matig en zwaar.
Bij huishoudens 75+ heeft ongeveer 17 procent een zware mobiliteitsbeperking, waarbij binnenshuis gebruik wordt gemaakt van een rolstoel of rollator. In aantallen gaat het daarbij om een toename tussen 2015 en 2030 van 530 tot 790, ofwel 260 huishoudens. Deze groep betreft voor bijna driekwart (73 procent) alleenstaanden.

Gewenste toename geschikte voorraad met zo’n 1.190 woningen

De voorraad geschikte woningen zou in Kleidum met zo’n 1.190 woningen kunnen worden uitgebreid. Dit kan niet alleen door nieuwbouw (nultrede- en geclusterde ouderenwoningen) maar ook door woningaanpassingen binnen de bestaande woningvoorraad. Er wordt in de berekeningen overigens rekening mee gehouden dat een groot deel van de nultredewoningen ook in de toekomst wordt bewoond door huishoudens zonder mobililteitsbeperkingen.
De gewenste toename van geclusterde ouderenwoningen in Kleidum is voor iets meer dan de helft (52 procent) geconcentreerd binnen het huursegment. De toename van aangepaste ouderenwoningen betreft voor een aanzienlijk deel de koopsector (83 procent) en wel met name het goedkopere segment.

Meer weten?

Neem contact op met Judith Willems 015-27 99 343