publicatiesjpg

Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt – Scenario’s 2019-2030

Door Léon Groenemeijer, Kenneth Gopal, Gerard van Leeuwen, David Omtzigt en Michael Stuart-Fox

Download deze publicatie Gepubliceerd op 28 mei 2019

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

De productie van nieuwbouwwoningen is door een diep dal gegaan, maar vorig jaar sterk toegenomen. In 2018 is de woningvoorraad met 73,5 duizend woningen uitgebreid. Mede vanwege de hoge bevolkings- en huishoudensgroei de afgelopen jaren bevindt het woningtekort zich momenteel op een zeer hoog niveau. Voor 2019 wordt het tekort op 294 duizend woningen geraamd, dat is 3,8% van de totale voorraad. Met name in regio’s in het westen en midden van het land is het woningtekort sterk opgelopen. In de regio’s Amsterdam, Utrecht en Nijmegen wordt het tekort inmiddels op meer dan 6% van de woningvoorraad geraamd.

De bevolkingsgroei is steeds meer immigratiegedreven en concentreert zich in steden en in het westen en midden van het land. Het hoge woningtekort en de verwachte toename met 585 duizend huishoudens in de periode tot 2030 betekent dat ook in de komende jaren een hoge woningproductie gewenst is. Voor de periode tot 2030 is er een netto plancapaciteit van 796 duizend woningen, waarvan voor zover bekend uit de inventarisaties minimaal 326 duizend in harde plannen. Gezien het grote woningtekort en de wetenschap dat vertraging bij de voorbereiding van woningbouwplannen vaak optreedt is in een aantal regio’s met druk op de markt versnelling van plannen of uitbreiding met nieuwe plannen nodig.

De Primos-prognose 2019 verwacht op basis van trends in de woningbouwproductie en de geïnventariseerde plancapaciteit een toename van de woningvoorraad in de periode 2019-2030 met 697 duizend woningen; ofwel een uitbreiding van de voorraad met 8,9%. De verwachte voorraaduitbreiding is daarmee hoger dan de voorziene huishoudensgroei (7,4%). Indien deze productie gerealiseerd wordt zal het woningtekort afnemen.

Veranderende woonvoorkeuren, demografische trends en inkomensontwikkelingen hebben gevolgen voor diverse segmenten in de woningmarkt. Om deze in beeld te brengen zijn er scenario’s opgesteld. Voor de woningmarkt en het woonbeleid zijn de invulling van het lokale woningmarktbeleid door gemeenten en de investeringsstrategieën van beleggers en corporaties belangrijke factoren. In tijden van een krappe markt kunnen grote groepen woningzoekenden moeilijk een gewenste woning vinden. In twee met behulp van het woningmarktsimulatiemodel Socrates onderzochte scenario’s worden daarom verschillende benaderingen toegepast bij bepalen voor wie er gebouwd zou moeten worden: het scenario Doorstroom waarbij zoveel mogelijk op doorstroming wordt ingezet, en het scenario Gelijk waarbij het nieuwbouwprogramma op de woonvoorkeuren van zowel doorstromers als starters wordt afgestemd. In woningmarktsimulaties is de meest optimale invulling van het woningbouwprogramma in de scenario’s berekend.

Lees meer over Primos en woningmarktonderzoek

Meer weten?

Neem contact op met Leon Groenemeijer 015-27 99 340