publicatiesjpg

Woningbouwplannen in de Noordelijke Randstad

Door Léon Groenemeijer, Hans den Otter, Gerard van Leeuwen

Download deze publicatie Gepubliceerd op 27 april 2011

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

De Noordelijke Randstad kent een sterke bevolkingsgroei. Om de naar verwachting voortgaande groei ook in de toekomst te accommoderen willen rijk en regio’s voldoende ruimte bieden voor woningen in diverse typen woonmilieus die tegemoet komen aan de vraag van consumenten. De Programmadirectie Verstedelijking heeft ABF Research gevraagd een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om na te gaan of de voor de Noordelijke Randstad bekende plancapaciteit voldoende robuust is; qua omvang, fasering, mate van hardheid en type woonmilieu, gegeven de te verwachten woningbehoefte. En qua flexibiliteit: biedt de plancapaciteit voldoende ruimte om tegenvallers in de productie op te vangen, kwantitatief en kwalitatief, bijvoorbeeld bij een lagere binnenstedelijke productie of een lager ontwikkelingstempo op uitleglocaties.

Meer weten?

Neem contact op met Leon Groenemeijer 015-27 99 340