publicatiesjpg

Woningvoorraad gegevens Syswov 2011

Door H.J. den Otter

Download deze publicatie Gepubliceerd op 04 april 2012

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

ABF Research onderhoudt voor het Ministerie van BZK het SYSteem Woningvoorraad (Syswov). Syswov levert uitgebreide informatie over de omvang en samenstelling van de huidige woning¬voorraad, de ontwikkelingen in het verleden en de verwachtingen voor de toekomst. De onderscheiden woningcategorieën in Syswov zijn: eigendomsverhouding (koop, particuliere huur en sociale huur), woningtype (eengezins en meergezins), grootte (aantal kamers) en bouwjaarklasse. Syswov biedt niet alleen informatie over de stand van de woningvoorraad, maar ook over de processen die de ontwikkeling van de woningvoorraad bepalen: nieuwbouw, productie anderszins, woningonttrekkingen en woningverkopen tussen de huur en de koopsector.

Syswov 2011 is nu beschikbaar. Het model biedt een overzicht van de gerealiseerde ontwikkelingen vanaf 1971 tot 2011, tot op 4-cijferig postcodeniveau. De cijfers na 2011 betreffen een prognose van de woningvoorraadontwikkeling, die aansluit bij de Primos prognose 2011.

Sinds 1971 is de woningproductie nog niet zo laag geweest als in 2010. Vooral de nieuwbouw van (eengezins-)koopwoningen is ingestort. De productie anderszins - toevoegingen aan de woningvoorraad door splitsing van woningen of door de verbouw van niet-woongebouwen tot woningen – bleef redelijk op peil. Tweederde tot driekwart van de anderszins geproduceerde woningen betreft meergezinswoningen (appartementen).

De toekomstige ontwikkelingen zijn op lange termijn maar ook op korte termijn onzeker door de crisis op de woningmarkt. Voor de eerstkomende jaren wordt in Syswov uitgegaan van een relatief laag woningbouw- en onttrekkingenniveau. Daarna treedt naar verwachting enig herstel op. Voor de lange termijn, wordt net als in voorgaande Syswov-prognoses uitgegaan van een jaarlijks dalende nieuwbouwproductie en een stijgend aantal woningonttrekkingen. Deze ontwikkeling leidt tot een kleiner wordende groei van de woningvoorraad die overeenkomt met de verwachte afnemende groei van het aantal huishoudens. Uiteraard is de ontwikkeling niet overal in Nederland gelijk. De Syswov-cijfers laten sterke regionale verschillen zien.

Meer weten?

Neem contact op met Kenneth Gopal 015-27 99 332