publicatiesjpg

Woningvoorraad gegevens Syswov 2012

Door H.J. den Otter

Download deze publicatie Gepubliceerd op 11 april 2013

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

ABF Research onderhoudt voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het SYSteem Woningvoorraad (Syswov). Syswov levert uitgebreide informatie over de omvang en samenstelling van de huidige woningvoorraad, de ontwikkelingen in het verleden en de verwachtingen voor de toekomst. De onderscheiden woningcategorieën in Syswov zijn: eigendomsverhouding (koop, particuliere huur en sociale huur), woningtype (eengezins en meergezins), grootte (aantal kamers) en bouwjaarklasse. Syswov biedt niet alleen informatie over de stand van de woningvoorraad, maar ook over de processen die de ontwikkeling van de woningvoorraad bepalen: nieuwbouw, productie anderszins, woningonttrekkingen en woningverkopen tussen de huur en de koopsector. Syswov 2012 is nu beschikbaar. Het model biedt een overzicht van de gerealiseerde ontwikkelingen vanaf 1971 tot 2012, tot op 4-cijferig postcodeniveau.

Recente ontwikkelingen
De woningproductie was in 2011, net als in 2010, zeer laag vergeleken met voorgaande jaren. De ontwikkelingen reflecteren de huidige crisis op de woningmarkt en de schuldencrisis. De nieuwbouw is na een voorlopig dieptepunt van 56.000 woningen in 2010, in 2011 licht gestegen tot 57.700 woningen. Het herstel in de koopsector is heel beperkt geweest omdat er weliswaar meer eengezinswoningen zijn gebouwd, maar tegelijk daalde de bouw van koopappartementen verder. De nieuwbouw in de sociale huursector steeg in 2011 met 2.000. Tegelijk daalde echter de nieuwbouw door de particuliere huursector.

In Syswov 2012 is nog geen ijking van de modelresultaten op basis van het WoON 2012 uitgevoerd. Dat zal gebeuren in het komende Syswov 2013 project. Dan zal bovendien naar een afstemming met de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) worden gezocht en zal een prognose van de voorraadontwikkeling worden opgesteld die aansluit bij de Primos prognose 2013.

BAG
Met ingang van statistiekjaar 2012 zal ook het CBS de voorraad wonen en overige gebouwen (en mutaties daarin) bepalen op basis van de BAG. De definities die in de BAG worden gehanteerd verschillen van de definities die het CBS tot 2011 hanteerde in de voorgaande woningvoorraadstatistieken. Dit zal naar verwachting leiden tot een forse discontinuïteit in de door Syswov gesimuleerde tijdreeksen.

Meer weten?

Neem contact op met Kenneth Gopal 015-27 99 332