publicatiesjpg

Woongedrag en zorggebruik ouderen

Door Jaap van Galen (ABF), Co Poulus (ABF), Willeke van Staalduinen (TNO)

Download deze publicatie Gepubliceerd op 18 juli 2014

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

2012 deden ABF Research en TNO samen onderzoek naar het zorggebruik en woongedrag van ouderen aan de hand van het WoonOnderzoek Nederland van 2009 en eerdere edities van dit onderzoek (Woningbehoeftenonderzoeken). Doel van het onderzoek was om antwoord te krijgen op vragen rondom de relatie woning, woonmilieu, verhuisgedrag, ruimtelijke spreiding en zorggebruik. Voor deze onderzoeken zijn de data uit het WoON en het WBO geanalyseerd en is over de uitkomsten gerapporteerd

De gebruikte woononderzoeken gaven voor wat betreft het zorggebruik inzicht in de vraag of een huishouden wel of geen gebruik maakte van zorg en waaruit deze zorg bestond: thuiszorg, particuliere zorg of informele hulp. Over de mate van zorggebruik en eventuele kosten hiervan boden de woononderzoeken te weinig houvast. Ook werd inzicht gemist in de veranderingen in het zorggebruik door de tijd heen, tijdens de levensloop van mensen. Om hierin een verbeterslag te kunnen maken, is aansluiting gezocht bij de data over de zorgregistraties en eigen bijdragen in de AWBZ en Wmo. Deze data worden bijgehouden bij het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten (CAK) en via het CBS ontsloten.

Voor dit nieuwe onderzoek zijn de gegevens van het CAK gekoppeld aan de respondenten die meegedaan hebben aan het WoON onderzoek van 2006 en 2009. Vanuit het WoON onderzoek is veel informatie bekend over huishoudenkenmerken en woonsituatie. Door aan deze WoON-gegevens de CAK gegevens te koppelen, ontstaat aanvullend inzicht in de intensiteit van het zorggebruik (uren per week) in combinatie met de woonomstandigheden. Alsmede is er de mogelijkheid om mensen te volgen gedurende een reeks van jaren.

Binnen dit onderzoek zijn vier thema’s benoemd. In de komende hoofdstukken worden deze uitgewerkt

  • De relatie tussen de aanwezigheid van een partner en informele zorg enerzijds en de intensiteit van het zorggebruik anderzijds.
  • De verschillen in omvang van groepen met zwaardere thuiszorg naar huishoudensituatie, woonsituatie en woonmilieu.
  • De verandering in zorggebruik tijdens de levensloop.
  • De verschillen in zorgintensiteit binnen specifieke woonvormen voor ouderen versus gewone woningen.

Meer weten?

Neem contact op met Kenneth Gopal 015-27 99 332