ruimtejpg

Ruimte

Wij monitoren de vastgoedontwikkeling en de staat van regio, wijken en platteland. We stellen scenario's op voor beroepsbevolking en werkgelegenheid, verrichten arbeidsmarkt- en bedrijfstakverkenningen, maar brengen ook de ruimtebehoefte van sectoren in beeld.

ABF Research adviseert over ruimtelijke ontwikkelingen die variëren in schaal en intensiteit: ruimtebehoefte, ruimtelijke investeringen, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen, segregatie, stedelijke vernieuwing, langetermijnscenario's, krimp, vitaal platteland, verstening van het landelijk gebied, gebiedsvisies en structuurvisies. Meer informatie: Léon Groenemeijer 015 27 99 340.

Producten

 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_preview_optjpg

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

 • Primos - Bevolkingsprognose primos_optjpg

  Prognose voor bevolking en huishoudens

 • Swing - Statistische presentatie software swingjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

 • Swing Mosaic – Dashboards in een handomdraai geldersefinjpg

  Kerncijfers in één overzicht

 • Ballroom - Community of practice ballroom_optjpg

  Community of Practice

 • Locator – Adressen in kaart locator_optjpg

  Adressen in kaart

 • Neptunus - Informatiesysteem drinkwater neptunes_preview_optjpg

  Informatiesysteem voor het drinkwatergebruik op gemeentelijk niveau

 • Orpheus - Leerlingen prognose orpheus_optjpg

  Leerlingen prognose voor basisscholen

 • QuEvi - Online enquêtes quevijpg

  Online enquêtes

 • Syswov - Systeem Woningvoorraad socrates_optjpg

  Informatiesysteem voor de (ontwikkeling van de) woningvoorraad naar kenmerken