zorgjpg

Zorg

Wij stellen u in staat het gebruik van de Wmo te monitoren of uw marktaandelen in bepaalde typen zorg te volgen. We doen onderzoek naar de behoefte aan wonen met zorg, analyseren en monitoren het voorzieningenaanbod in uw werkgebied en bepalen of er draagvlak is voor nieuwe voorzieningen.

Veel zorgvragers hebben baat bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar de kosten stijgen enorm. Daarom worden diverse maatregelen genomen om de AWBZ overeind te houden. ABF Research onderzoekt voor de ministeries van VWS en VROM en lokale partijen wat de mogelijke effecten zijn op de zorgomvang en woonvormen met zorg.

Na invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zoeken zorgvragers, zorgaanbieders en gemeenten naar een nieuw evenwicht op de vernieuwde markt van welzijn. ABF Research levert informatiesystemen om hierop in te kunnen spelen en het eigen beleid te verbeteren. Meer informatie: Jaap van Galen 015 27 99 318.

Producten

 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_preview_optjpg

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

 • LinkinCare linkincare_optjpg

  Actuele marktinformatie voor zorgaanbieders

 • Primos - Bevolkingsprognose primos_optjpg

  Prognose voor bevolking en huishoudens

 • Swing - Statistische presentatie software swingjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

 • Swing Mosaic – Dashboards in een handomdraai geldersefinjpg

  Kerncijfers in één overzicht

 • Ballroom - Community of practice ballroom_optjpg

  Community of Practice

 • Fortuna - Prognose Wonen met zorg fortuna_optjpg

  Prognose voor wonen met zorg

 • Locator – Adressen in kaart locator_optjpg

  Adressen in kaart

 • QuEvi - Online enquêtes quevijpg

  Online enquêtes

 • Wmo-monitor wmo_optjpg

  Beleidsondersteunend informatiesysteem